Priodas

Croeso – Mae’r dudalen hon yn dangos gwybodaeth estynedig ar gyfer y gwesteion i’n Priodas

Lleoliad

Bydd y seremoni sifil, brecwast priodas a dathliadau gyda’r nos yn digwydd yn Gwesty TyGlyn – Ciliau Aeron

Gweld Map Mwy

Ar ol y seremoni sifil byddwn yn cael bendithiad baganaidd awyr agored ym Mhlasty Monachty sydd tua 2 filltir o TyGlyn.

Trefn y dydd

12:00pm – Seremoni Sifil
13:00  – Ymlaen i Monachty ar gyfer y bendithiad Baganaidd
14:00 – Tynnu Lluniau a gwydrad Croeso
15:00 –  Y brecwast Priodas
16:00 –  Areithiau

19:00 – Derbynfa Nos
20:00 -Torri’r Gacen a’r ddawns gyntaf
20:00 tan Canol Nos – Disgo and Band Byw

Llety

TyGlyn: Mae gennym nifer gyfyngedig o ystafelloedd ar gael o hyd yn TyGlyn. Cysylltwch yn uniongyrchol ag Alan neu Rhian os oes gennych ddiddordeb yn un o’r ystafelloedd hyn. Llefydd yn gyfyngedig.

Monachty: Ystafelloedd Gwely a Brecwast  – gweler y wefan am fwy o wybodaeth a manylion cyswllt

Gwestai a Llety Gwely a Brecwast Lleol
Ciliau Aeron

Ty Lôn Guest House – http://ty-lon-guest-house.wales.info/ (01570 470 729)

Aberaeron

Llys Aeron – http://www.llysaeron.co.uk/

Arosfa – http://www.arosfaguesthouse.co.uk/

Lima House – http://www.limahouse.co.uk/

Coedmor – http://bit.ly/JHWR1q (01545 571615)

Hazeldene – http://hazeldene-guest-house-aberaeron-ceredigion.wales.info/ (01545 570 652)

Monachty Arms Hotel – http://www.monachtyaberaeron.com/stay

Llanon

Plas Morfa Hotel – http://www.plasmorfahotel.com/

Barn House – http://www.aromatherapy-breaks-wales.co.uk/accommodation.html

Aberystwyth

Please see http://www.aberystwyth.org.uk/hotels/aberystwyth-hotels.shtml

 

Caravan and Camping
Aberaeron

Aeron Coast Caravan Park – http://www.aeroncoast.co.uk/

Camping on the Farm – http://www.campingonthefarm.co.uk/

Wide Horizons – http://www.barkersleisure.com/holidayparks/wide_horizons_holiday_park

Llanon

Woodlands Holiday Park – http://www.ukparks.com/park_details_top.asp?parkid=2103

Llanrhystyd

Pengarreg – http://www.utowcaravans.co.uk/pengarreg.htm

Morfa Farm – http://www.morfa.net/

 

Bwyd a’r Fwydlen

Darperir y canlynol fel canllaw, a gallai newid:

Bwydlen y Brecwast Priodas

Bydd gwesteion yn gallu dewis ar y dydd o:

Cawl Cennin a Tatws
Neu
Melon gyda chompot mwyar gwyllt
~~~~~~~
Twrci rhost gyda stwffin a grefi
Neu
Dewis Llysieuol
~~~~~~~
Cacen gaws lemon
neu
profiteroles siocled
~~~~~~~
Te neu Goffi

Bwffe Gyda’r Nos

Dewis o frechdannau a rolls
vol au vents
Goujons Cyw Iar
Pizza Cartref
Sausage rolls
Mini scotch eggs
Oriental lamb samosa
Onion bhaji
Spring roll Llysieuol
Dewis o quiches
Caws a  pinafal

Ynghyd a 
Chocolate Fountain
CupCakes Priodas

Gadewch i ni wybod gyda’ch RSVP’s o unrhyw anghennion bwyd arbennig neu or allegerddau

Trafnidiaeth

Bws

Yn y nos, rydym yn gobeithio darparu bws o Aberystwyth drwy Aberaeron i TyGlyn gan gyrraedd erbyn 19:00 a dychwelyd tua hanner nos. Er fod hyn yn bennaf yn wasanaeth ar gyfer gwestaion nos efallai y bydd llefydd ar gael ar gyfer gwesteion dydd hefyd.

Taith y bws i TyGlyn:

6:00pm Aberystwyth – o flaen “Store 21” wrth yml Weatherspoons

6:10pm Llanfarian – safle bws

6:20pm Llanrhystyd – safle bws yn agos i neuadd y pentref / wrth a garej

6:25pm Llanon – safle bws ger y Becws

6:35pm Aberaeron – safle bws ar y sgwar ger HSBC
6:45pm cyrraedd TyGlyn

Os ydych angen i’r bws stopio mewn unrhyw le arall ar hyd y daith – gadewch i ni wybod drwy ebostio priodas@caerheli.co.uk

 Tacsis

Mitchs’ Taxis (Aberaeron) – 07973793209

Avril Taxi (Llanon) – 07743497700

Gwybodaeth arall

Mae llawr ein cegin yn dirywio

Mae’n graciau a thyllau diri

Yn hytrach na rhoi anrheg

Byddai arian yn well gyda ni

Leave a Reply