Dal i neud / Still to do!

Pethau sydd dal angen neud – di ni wedi rhedeg allan o pres…

Things still needing doing  – runout o fmoney for now…

 

We’ll get there….

 

Hoffwn rhoi fframiau newydd i nain.

Would like to give nain some new frames.

 

Hoffwn newid y lampiau sydd ar ol – 3 i gyd.

We’d like to change the manky lampshades that are left – 3 in total

.

Di ni’n cadw llygaid a rhein. Newn ni cael nhw o Bangor tro nesaf ni lan yn Pwllheli.

£6.99 o Dunelm Mill

 

We’re keeping our eye on these. Will get them from Bangor next time we’re up North

£6.99 from Dunelm Mill

Posted in diy

Arddurno rhan 4 / Decorating part 4

Manylion Olaf

Finishing Touches

Ar ol 8 diwrnod a 7 can o baent ni’n gallu rhoi y manylion olaf i pethau

8 days and 7 cans of paint later we can put the finishing touches to things

 

Dandelion wall transfer – £11 ebay

.

.

.

.

3D butterfly picture £24.99 TKMaxx – me likey a lot…..

Wnaeth Alan cerdded heibio hwn yn y siop a wedyn nes i cerdded heibio fe a wedodd y ddau ohono ni fod ni’n hoffi fe. Hanner awr o cerdded o gwmpas Caerfyrddyn a penderfynnon ni fod e werth yr arian.

Alan walked past it and liked it – 5 minutes later I walked past it and liked it. Mutually agreed that we LOVED it! Half an hour wandering around Carmarthen and we decided it was worth the money.

.

.

Canvas prints 8×8 inches – £3 o ebay

Lluniau nes i tynnu wedi anfon i rhywun ar ebay a wedi eu printio ar canvas.

Top – Ynys Enlli

Canol – Cwm Rhiedol

Gwaelod – Hanner ffordd lan yr Wyddfa

Pictures that I took that I sent to someone on ebay that were made into canvas prints.

Top – Bardsey Island

Middle – Cwm Rhiedol

Bottom – Half way up Snowdon

.

Light fitting – £7.99 ebay

Fittio’n well na’r hen lamp oedd na

Fits better than the old lamp that was there.

.

 

 

Posted in diy

Arddurno rhan 3 / decorating part 3

Ar ol y crac, y strippio a’r smoothio daeth y paentio…

After the crack, the stripping and the smoothing came the painting…

.

a mwy o peintio…

and more painting…

.

a mwy…gweld y gwen yn diflannu?

and more… see the smile dissappearing?

.

roedd y lliw gyntaf yn edrych fel fod ni di peintio’r wall efo’r kitty litter… felly daeth 3 cot o lliw arall

the first colour looked  like we’d painted the walls with kitty litter… so we followed it with 3 coats of a better colour

.

Cream Lace – Focus World of Colour

.

Gloss gwyrdd ar bits o’r pren, radiators a’r drysau – Dulux Apple White

Pale green gloss on bits of the woodwork, radiators and the doors – Dulux Apple White

 

.

.

Cot o paent gwyn i’r waliau, y ffenest, y to a’r skirting

Coat of white paint on the walls, the window, the ceiling and the skirting. Who knew there was so much wood in this house.

.

.
.

 

 

 

 

 

<a href=”http://www.flickr.com/photos/9863924@N02/5777375902/” title=”. by ScreamingFlower, on Flickr”><img src=”http://farm6.static.flickr.com/5265/5777375902_cf6f153ea9.jpg” width=”500″ height=”375″ alt=”.”></a>
Posted in diy

Arddurno rhan 2 / Decorating part 2

Ar ol sortio’r cracroedd e’n amser i dechrau strippio – y papur wal

After sorting the crack it was time to start stripping – the wall paper

.

 

Mae’r dolphins wedi cyraedd y bin – HURRRRAHHH!

The dolphins have made it to the bin – HURRRRAHHH!

.

 

Mwy o strippio….

More stripping…. look at him go

.

.

.

 

Ar ol y stipping daeth y smoothing…

After the stripping came the smoothing…

.

 

A’r sandio…

And the sanding…

.

 

A’r glanhau….*sigh*

And the cleaning… *sigh*

.

.

.

.

 

mwy i ddod…
more to follow…

Posted in diy

Adroddiad arddurno / Decorating Report

Pasg 2011

Easter 2011

Cafon ni bron pythefnos ffwrdd o gwaith dros y Pasg gyda gwyliau banc a gwyliau gwaith. Yn lle mwynhau’r haul yn yr ardd penderfynon ni dechrau ar y DIY! Ar ol 4 mis yn byw yma ac yn dod i nabod y ty di ni’n deall beth sydd angen neud a beth sydd yn ‘ok’ am nawr. Y peth gyntaf roedd yn gorfod mynd oedd y blydi dolphins!! Felly dechreuodd 8 diwrnod o waith caled…

We had nearly 2 weeks off over Easter what with bank holidays and annual leave. Instead of enjoying the sun in the garden we decided to begin on the DIY. After 4 months of living here we’d come to know the house a little and see what needed doing and what was ok for the time being. The first thing to go had to be the bloody dolphins!! And so 8 days of hard labour were to  follow…

Cyn/Before

Grisiau/Stairs

.

Y Dolphins / The dolphins

.

 

Y crac mawr / The big crack

.

Wedi ei lanw gan silicone/Filled with silicone

.

 

A filler/and filler
.

 

Mwy i ddod…./ More to follow…

Posted in diy