Ystafell Fyw – Y Canlyniad / Living Room – The Result

Wedi blino nawr …
Tired now…

Un peth arall i wneud – y blinds:
One more thing to do the blinds:


Mae wedi gwneud lot o wahaniaeth i’r ystafell – llawer iawn goleuach yn yr ystafell nawr.
It’s made a lot of difference to the room – it’s much brighter in the room now

Dyna’r oll am nawr!
That’s all for now!

 


Posted in diy

Ystafell Fyw – Y peintio / Living room – the painting

Wnathon ni ddechrau drwy beintio o gwmpas y lle tân yn biws (wel Grape ydi’r enw swyddogol i’r paent yn ol Wilkinsons)
We started by painting around the fire place purple (or Grape as Wilkinsons officially call this paint)

Wnaeth o gymeryd cwpwl o gotiau ychwanegol cyn iddo fo ddechrau edrych yn dda
It took a few coats before it really started to look good

Ar ol y lle tân wnaethon ni symud ymlaen i baentio gweddil y waliau gyda lliw “Cream White” gan Crown
After the fireplace we moved on to painting the rest of the walls in Crown Cream White

Beth i wneud am yr gwresogydd arian?
Dim ond un peth i wneud – trip i Gaerfyrddin i gael glos piws wedi ei gymysgu ar ein gyfer gan y dyn yn B&Q
What to do about the silver radiator?
Only 1 thing to do – quick trip to Carmarthen to get a special purple gloss mixed for us by the guy at B&Q


Wnaethon ni hefyd rhoi gloss gwyn ar y sgerting boards, y dado rail, silff y ffenest a cefn y drws
We also put white gloss on the skirting boards, dado rail, window sill and the back of the door.

Ar ol hynna wnaethon ni symud ymlaen i wneud y nenfwd a’r coving. Mi oeddan ni wedi cael paen arnbennig i hyn – oedd o’n mynd ymlaen yn binc ac yna’n sychu i wyn – clyfar!.
After that we moved on to doing the ceiling and the coving. We had special paint for this – it went on pink and then dried white – very clever!
Mwy i ddilyn….
More to follow….

 

 

Posted in diy

Ystafell Fyw / Living Room

Penwythnos diwaethaf wnaethon ni ddechrau fynd ati i ail arddurno yr ystafell fyw.

Last weekend we redecorated the living room.

 

Lluniau o’r ystafell fyw fel yr oedd o, a lluniau o’r gwaith paratoi:

Photos of the living room as it was and some prep photos:

Yn barod am y gwaith wnaeth Rhian fynd i nol yr Screwdriver trydan
Ready to get going Rhian got out the electric screwdriver

A mewn dim o dro roedd y cyrtan a’r polyn i lawr
And in no time at all the old brown curtain and the curtain pole were gone

Gyda’r dustsheet’s lawr roeddan ni’n barod i ddechrau peintio o gwmpas y lle tân
And with the dust sheets down we were ready to paint around the fireplace

 

Mwy i ddilyn….
More to follow….

 

Posted in diy